astrologie neuroticisme

Betrouwbare Horoscopen
Voor gratis geboorte horoscoop met advies
Astrologie neuroticisme tek theorie neuroticisme Dit is deel vier van de serie over de trek theorie. Hierin komt het belangrijke begrip neuroticime aan de orde. Het is een pijler zowel voor de trektheorie als de daarvan afgeleide big five. Tot voor kort was het onmogelijk om dit basisbegrip uit de psychologische astrologie trefzeker te destilleren uit de horoscoop. Dat is nu veranderd.

Wat betekent neuroticisme? Psychologen die zich bezighouden met de menselijke persoonlijkheid zijn het er over eens dat neuroticisme een belangrijke persoonlijkheidsdimensie is. Een doorzichtiger term in dit verband is emotionele stabiliteit. Het spreekt voor zich dat iedereen die zich bezighoudt met enige vorm van psycho-therapie inzicht moet hebben in iemands emotionele stabiliteit. Veel zogenoemde persoonlijkheidsstoornissen corelleren rechtstreeks met deze factor. Horoscoopduiding die gebruikt wordt in therapeutisches sessies zit dus sterk verlegen om het antwoord op deze klemmende vraag.

Iemand wordt emotioneel stabiel genoemd die hoog scoort op
 1. zelfwaardering
 2. gelukkig
 3. kalm
 4. geen obsessie
 5. zelfstandig
 6. welgedaanheid
 7. geen schuldgevoel
Iemand wordt emotioneel niet-stabiel of "neurotisch"genoemd die hoog scoort op
 1. minderwaardigheidsgevoel
 2. gedeprimeerd
 3. zenuwachtig
 4. geobsedeerd
 5. afhankelijk
 6. hypochondrisch
 7. schuldgevoel
Zijn deze kenmerken ook desilleerbaar uit de geboortehoroscoop?

Om deze vraag te beantwoorden moet eerst een antwoord worden gevonden op de volgende vragen:

 1. Welke horoscoop factoren bepalen de karaktertrekken?
 2. Hoe scoren die factoren ieder afzonderlijk op het punt "neuroticisme"?
Op deze vragen heb ik inmiddels het antwoord gevonden met als resultaat een voorstel tot een serie formules waarmee uit een complete horoscoop de score op neuroticisme kan worden gevonden. Het spreekt voor zich dat dit niet met de hand gedaan kan worden. Dat is de reden dat een willekeurige astroloog niet kan bepalen welke horoscoop hoort bij een typisch neurotische persoon.

Proef op de som. Nu er een voorstel ligt in de vorm van een computerprogramma kan een praktijktest worden gedaan. Met de volgende vraagstelling:

Levert het astrologisch programma de juiste score op bij personen die duidelijk en extreem neurotisch zijn?

Een prachtig voorbeeld levert het paar Natascha Kampusch en Wolfgang Priklopil . De een [ Natascha] enorm emotioneel stabiel, de ander extreem neurotisch. Zie het resultaat : Let op: het teken "|" valt gelijk met "0" Dat wil zeggen alles wat rechts is van "|" betekent een score op neuroticisme.
 1. Natascha Kampusch
  . 5 0 5
  .-+--+--+--+--+--+--+--0--+--+--+--+--+--+--+-
  emotionaliteit<->stabiliteit:
  minderwaardig<->zelfwaardering |>>>>>>>>>
  gedeprimeerd<->gelukkig |>>>>>>>>
  zenuwachtig<->kalm |>>>>>>>>
  geobsedeerd<->geen-obsessie |>>>>>>>>>
  afhankelijk<->zelfstandig |>>
  hypochondrisch<->gevoel vanwelzijn <<<<<<<<|
  schuldgevoel<->geen-schuldgev. |>>>>>>>>>>>>>>>
 2. Wolfgang Priklopil
  . 5 0 5
  .-+--+--+--+--+--+--+--0--+--+--+--+--+--+--+-
  emotionaliteit<->stabiliteit:
  minderwaardigheidsgevoel<->zelfwaardering <<<<<<<<|
  gedeprimeerd<->gelukkig <<<<|
  zenuwachtig<->kalm <<<<<<<<<<<<<<|
  geobsedeerd<->geen-obsessie <<<<<<<<<<<<<<<<<<|
  afhankelijk<->zelfstandig <|
  hypochondrisch<->gevoel vanwelzijn <<<<<<<<<<<<<<|
  schuldgevoel<->geen-schuldgev. <<<<<<<<|
Kortom: deze horoscoop analyse zegt dat het verschil tussen Kampusch en Priklopil is dat zij emotioneel gezond is en hij een uitgesproken neuroot. Duidelijk herkenbaar in de horoscoop volgens de gebruikte formules.

Wilt u deze informatie over uzelf vernemen?Begin met de Temperament test

Wilt u nog meer dan heb ik de volgende gegevens nodig:
 1. Uw eigen naam: compleet dus niet alleen de voornaam
 2. Uw geboortedatum, plaats en tijd

Valid XHTML 1.0 Strict