astrologie extravert introvert

Betrouwbare Horoscopen
Voor gratis geboorte horoscoop met advies
Introversie in de psychologische astrologie


Dit is deel drie van de serie over extraversie en introversie. Tot voor kort was het onmogelijk om deze basisbegrippen uit de psychologische astrologie trefzeker te destilleren uit de horoscoop. Dat is nu veranderd.

De meeste mensen zijn niet alleen extravert of introvert, maar scoren op verschillende onderdelen nu eens extravert, dan weer introvert op een ander aspect. De meeste tests leveren dan ook een gemengd beeld op. Is ook dit kenmerk desilleerbaar uit de geboortehoroscoop?Proef op de som. Nu er een voorstel ligt in de vorm van een computerprogramma kan een praktijktest worden gedaan. Met de volgende vraagstelling:

Levert het astrologisch programma de juiste score op bij personen die zowel extraverte als introverte peroonlijkheids-kenmerken vertonen? En zo ja, komt de uitslag dan overeen met bekende en geaccpeteerde test zoals Big Five of Meyer Briggs . In beide voorbeelden geef ik het resultaat weer dat beide test opleveren t.a.v. mijzelf. Ze komen overeen lage score op extraversie volgens de Big Five en het type Introverted iNtuiting Feeling Judging volgens Meyer Briggs.

Wat zegt de uitgewerkte horoscooptest? Let op: het teken "|" valt gelijk met "0" Dat wil zeggen alles wat rechts is van "|" betekent een score op introversie.
 1. Martin Boot
  . 5 0 5
  .-+--+--+--+--+--+--+--0--+--+--+--+--+--+--+-
  extraversie<->introversie:
  aktief<->afwachtend <|
  sociabel<->terughoudend |>
  risico<->voorzichtig |>
  impulsief<->zelfbeheersing |>>
  expansief<->geremd <|
  levendig<->teruggetrokken <<|
Kortom: perfect in overeenstemming met de andere psychologische tests, duidelijk herkenbaar in de horoscoop volgens de gebruikte formules.

Wilt u deze informatie over uzelf vernemen?Begin met de Temperament test

Wilt u nog meer dan heb ik de volgende gegevens nodig:
 1. Uw eigen naam: compleet dus niet alleen de voornaam
 2. Uw geboortedatum, plaats en tijd

Valid XHTML 1.0 Strict