stap 2: de inhoud: de ziel

Wie woont in mij? De bemiddelaar tussen vorm en essentie.
 
image

Wie de sociale dimensie volledig beheerst, ontdekt gaandeweg de wet van de polariteit. Wat astrologie betreft ontdekt de mens dan het volgende: In horoscopen kan alleen iets over mensen worden gelezen. Mensen zijn geen gebeurtenissen of dingen. Gebeurtenissen hebben ook geen direct verband met mensen, in die zin dat je kunt zeggen: deze persoon heeft om tot bewustzijn te komen de volgende les nodig, dus kan hij dat alleen maar via die en die gebeurtenissen leren.

Mensen zijn ook niet gelijk aan karaktereigenschappen. Het verband tussen mensen en karaktereigenschappen is meerledig. Mensen bouwen zelf hun karaktereigenschappen op, ze zijn ook bij machte om verworven karakter-eigenschappen weer los te laten. Uit horoscopen kun je dus NIET lezen: hoe iemand IS en wat iemand OVERKOMT

Wie dat heeft doorgrond komt aan bij stap 2. De kernbegrippen luiden hier kwaliteit, betekenis, harmonie, eerlijkheid en liefde. De astrologie die hierbij hoort heet de esoterische astrologie . Deze vorm heeft andere wetten en andere formules dan de psycho astrologie. Ik behandel die bij de opgegeven link.

De uitwerking ervan is de zogenoemde zielshoroscoop. Deze uitwerking kun je alleen bij AstroBoot krijgen.
 
 
 
 

Hoe verder?

    Na stap 2 zijn er 2 mogelijkheden:
  • Je kunt perfect uit de voeten met de info uit stap 2 en werkt hiermee verder de rest van je leven
  • Je verteert de info uit stap 2 compleet en gaat door op geestniveau in stap 2