Psychologische Typen

in de Astrologie

Betrouwbare Horoscopen

Psychologische Astrologie
Hier beschrijf ik de psycho-sociale dimensie van de westerse astro-
logie. Kort gezegd: Wat zegt de psychologische astrologie over de psyche, de persoonlijkheid en het karakter van de mens, en wat is het verband met de inzichten uit de psychologie en psychologische typen?Voor gratis geboorte horoscoop met advies
Psychologische astrologie en zelfontplooiing


Normaal gaat de astrologische literatuur ervan uit dat de astrologische formules om de mens te beschrijven genoeg zijn, ja ver superieur aan wat de psycholoog te bieden heeft. Een heel merkwaardig en niet te onderbouwen en ook nooit onderbouwd standpunt. De belangrijkste oorzaak van deze zelfoverschatting in de astrologen-wereld is het gebrek aan inzicht in en kennis van de stand van zaken in de psychologie.

Het lijkt me beter uit te zoeken wat de astrologie kan bijdragen aan een grotere helderheid als het gaat over de vraag Wie ben ik?"

Psychologische typen in de astrologie Er zijn twee aanzetten in de gewone astrologie als het gaat om de typenleer.
 1. De 12 typen: bekend als sterrenbeelden
 2. De 4 typen: bekend als elementen
Beide voorstellen zijn uitgebreid onderzocht. Interessant is de leer van de elementen. Er zijn verwoede pogingen ondernomen om de elementenleer in overeenstemming te brengen met de typenleer van Jung. Het is echter niet gelukt. Dat komt vooral doordat
 1. de elementen iets anders beschrijven dan wat Jung op het oog had. Kort gezegd: de elementen beschrijven temperamenten. Jung probeerde psychische functies te beschrijven. Aanleg tegenover instrumenten met andere woorden.
 2. het astrologen nooit gelukt is een heldere beschrijving te geven van de inhoud der afzonderlijke elementen. De definities zitten zoals steeds in de astrologische literatuur vol vaagheden, algemeenheden, overlappingen en tegenspraken. Deze worden dan aangeboden als bewijs van diepzinnigheid en superioriteit tegenover de psychologie.
 3. Astrologen steeds in het defensief zijn en hun tijd verdoen aan het leveren van bewijzen dat ze superieure psychologen, goeroes, mensenkenners, filosofen etc. zijn


De 6 psychologische typen In 1985 heb ik 6 astrologische typen gedefinieerd die ik gebruik in mijn therapeutische praktijk. De 6 typen zijn uitgebreid getest via een enquete-methode met tot nu toe 1567 respondenten over uiteenlopende tijdvensters. Daarin bleken ze redelijk consistent. Ze leverden steeds een bijdrage aan het antwoord op de vraag wie ben ik

De typen noem ik met een knipoog naar de geschiedenis
 1. Atlas
 2. Hefaistos
 3. Augias
 4. Phaeton
 5. Erymanthos
 6. Nausikaa
 7. Deze typen worden aangevuld met 12 subtypen, die eveneens grondig werden getest
In een horoscoop komen steeds combinaties van typen en subtypen voor.

In mijn eigen geval luidt de combinatie: Phaeton en Nausikaa + subtype C. Volgens de gewone astrologische leer zou dit er niet uitkomen, maar een fout ander type. Nog een reden om te vermoeden dat de pretenties van astrologen op weinig meer dan onkunde of bluf berusten. Wel komt deze combinatie overeen met het Meyer-Briggs type dat bij mijn persoon past. Nog een reden dus om aan te nemen dat de gewone astrologie verouderd is en een vergelijking met de psychologie niet kan doorstaan.

astrologie compleet Kijk hier voor de opbouw en de onderdelen van een astrologisch rapport
 1. de geboortehoroscoop of radix

Valid XHTML 1.0 Strict