Astrologie altruisme

astrologie altruisme

Betrouwbare Horoscopen
Voor gratis geboorte horoscoop met advies
Astrologie altruisme


tek theorie altruisme Dit is deel viif van de serie over de trek theorie. Hierin komt het belangrijke begrip altruisme / vriendelijkheid aan de orde. Het is een pijler zowel voor de trektheorie als de daarvan afgeleide big five. Tot voor kort was het onmogelijk om dit basisbegrip uit de psychologische astrologie trefzeker te destilleren uit de horoscoop. Dat is nu veranderd.

Wat betekent altruisme/vriendelijkheid? Psychologen die zich bezighouden met de menselijke persoonlijkheid zijn het er over eens dat altruisme een belangrijke persoonlijkheidsdimensie is. Een doorzichtiger term in dit verband is vriendelijkheid vs egoisme. Het spreekt voor zich dat iedereen die zich bezighoudt met enige vorm van psycho-therapie inzicht moet hebben in iemands vriendelijkheid vs egoisme. Veel zogenoemde sociale stoornissen corelleren rechtstreeks met deze factor. Horoscoopduiding die gebruikt wordt in therapeutische sessies zit dus sterk verlegen om het antwoord op deze klemmende vraag.

Iemand wordt vriendelijk genoemd die hoog scoort op
 1. vredelievend
 2. meegaand
 3. bescheiden
 4. begrijpend
 5. behoudend
 6. flexibel
Iemand wordt ik-gericht of "egoistisch" genoemd die hoog scoort op
 1. agressief
 2. overheersend
 3. ambitieus
 4. manipulerend
 5. avontuurlijk
 6. dogmatisch
Zijn deze kenmerken ook desilleerbaar uit de geboortehoroscoop?

Om deze vraag te beantwoorden moet eerst een antwoord worden gevonden op de volgende vragen:

 1. Welke horoscoop factoren bepalen de karaktertrekken?
 2. Hoe scoren die factoren ieder afzonderlijk op het punt "altruisme"?
Op deze vragen heb ik inmiddels het antwoord gevonden met als resultaat een voorstel tot een serie formules waarmee uit een complete horoscoop de score op altruisme kan worden gevonden. Het spreekt voor zich dat dit niet met de hand gedaan kan worden. Dat is de reden dat een willekeurige astroloog niet kan bepalen welke horoscoop hoort bij een typisch altruistische persoon.

Proef op de som. Nu er een voorstel ligt in de vorm van een computerprogramma kan een praktijktest worden gedaan. Met de volgende vraagstelling:

Levert het astrologisch programma de juiste score op bij personen die duidelijk en extreem ik-gericht zijn?

Onder de mensen die duidelijk ik-gericht zijn vallen Johan Cruyff en onder de mensen die duidelijk altruistisch zijn hoort Rudolf Steiner . Wat zeggen de nieuwe formules, wat zegt de horoscoop? Zie het resultaat : Let op: het teken "|" valt gelijk met "0" Dat wil zeggen alles wat rechts is van "|" betekent een score op altruisme.
 1. Johan Cruyff
  . 5 0 5
  .-+--+--+--+--+--+--+--0--+--+--+--+--+--+--+-
  ik-gericht<->soepelheid:
  agressief<->vredelievend <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<|
  overheersend<->meegaand <<<<<<<|
  ambitieus<->bescheiden <<<<<<<<|
  manipulerend<->begrijpend <<<<<<<<|
  avontuurlijk<->behoudend <<<<|
  dogmatisch<->flexibel <<<<<<<<|
 2. Rudolf Steiner
  . 5 0 5
  .-+--+--+--+--+--+--+--0--+--+--+--+--+--+--+-
  ik-gericht<->soepelheid:
  agressief<->vredelievend |>>>>>>>>>>>>>
  overheersend<->meegaand |>>>>>
  ambitieus<->bescheiden |>>>>>>>>
  manipulerend<->begrijpend |>>
  avontuurlijk<->behoudend |>>
  dogmatisch<->flexibel |>>>>>>>>>>>>>
Kortom: deze horoscoop analyse zegt dat het verschil tussen Cruyff en Steiner is dat de een uitsluitend ik-gericht is en de ander niet. Duidelijk herkenbaar in de horoscoop volgens de gebruikte formules.

Wilt u deze informatie over uzelf vernemen?Begin met de Temperament test

Wilt u nog meer dan heb ik de volgende gegevens nodig:
 1. Uw eigen naam: compleet dus niet alleen de voornaam
 2. Uw geboortedatum, plaats en tijd

Valid XHTML 1.0 Strict